czwartek, 12 sierpnia 2010

История в объективе

Культурное сообщество «Боруссия» приглашает принять участие
в молодежных международных мастер-классах ( Польша – Германия – Россия) 
по фотографии 
«История в объективе»,
которые состоятся с 21 по 31 августа в г.Ольштын

Мастер-классы адресованы любителям фотографии и путешествий. Людям, интересующимся миром, открытым на получение нового и интересного опыта.
Мастер-классы имеют цель показать город Ольштын, столицу Вармии, в прошлом и настоящем с помощью фотографии. Под руководством профессионального фотографа мы будем фотографировать различные места города, потом проявлять, обрабатывать и анализировать фотографии. 
Основной целью мастер-классов будет сравнение современного облика города со старыми открытками, фотографиями или картинами, которые мы совместно постараяемся найти. Результаты нашей работы мы представим жителям города на приготовленной нами выставке.
Во время мастер-классов у вас будет возможность проникнуть в тайны фотографии под руководством профессионала.
Конечно, будут и развлечения! На конец мастер-классов будет организован сплав на байдарках в окрестностях города Ольштын.Требования к участникам:
- ваша камера не является полной загадкой для вас
- возраст от 18 до 26 лет
-готовность к обучению
Организаторы обеспечивают расходы, связанные с проживанием, питанием а также програииные расходы.
Транспортные расходы покрываются участниками самостоятельно (до и из Ольштына), а также вносится оплата за участие в проекте в размере 100 злотых).
Знание иностранных языков не является обязательным.

Лиц, заинтересованных участием в мастер-классах просим о заполнении анкеты и отправлении ее на адрес: martaziolkowska30@gmail.com.

Historia w obiektywie

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” zaprasza do udziału
w polsko-niemiecko-rosyjskich warsztatach fotograficznych dla młodzieży
„Historia w obiektywie”
które odbędą się 
w dniach 21 - 31 sierpniu 2010 r. w Olsztynie.

Warsztaty są adresowane do miłośników fotografii i podróży. Ludzi ciekawych świata, otwartych na nowe, niebanalne doświadczenia.

Celem warsztatów jest ukazanie miasta Olsztyn, stolicy dzisiejszej Warmii dawniej i dziś poprzez fotografię. Pod opieką profesjonalnego fotografa będziemy robić zdjęcia różnych miejsc miasta, następie wywołamy je, poddamy obróbce i analizie. Głownym punktem warsztatów będzie porównanie współczesnego wyglądu miasta ze starymi pocztówkami, zdjęciami czy obrazami, które wspólnie spróbujemy odnaleźć. Wyniki naszych prac przedstawimy mieszkańcom miasta na wspólnie przygotowanej wystawie.
Podczas warsztatów uczestniczy będą mieli okazję zgłębić tajniki fotografii pod okiem profesjonalisty. 
Nie zabraknie również dobrej zabawy i atrakcji! Na koniec warsztatów wybierzemy się na spływ kajakowy w okolicach Olsztyna. 

Wymagania wobec uczestników:
- twój aparat nie jest dla Ciebie całkowitą zagadką
- wiek od 16 do 26 lat 
-chęć do nauki 
-pozytywne, nastawienie i poczucie humoru 

Organizatorzy zapewniają uczestnikom zakwaterowanie, 
wyżywienie oraz opiekę merytoryczną.
Koszt udziału w projekcie wynosi 400 zł.

Znajomość języków obcych nie jest obowiązkowa. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie na adres :
martaziolkowska30@gmail.com